6 tajomstiev, ktoré by mali muži a ženy vedieť o sebe


Prvé tajomstvo: 1. Muži a ženy hľadajú pozornosť
 Akékoľvek neuspokojenie vo vzťahoch vzniká vzhľadom na to, že jedna zo strán dostáva od partnera menšiu pozornosť. Ale keď jeden partner prestane dávať pozornosť inému, potom začne bitka, v ktorej je priestor pre všetky negatívne pocity. Muž a žena pracujú rôznym spôsobom s pozornosťou. Ženská forma pozornosti je keď úplne počúva partnera, t.j bez odporu vníma obraz, ktorý jej  dal partner a mužská forma pozornosti – zapojenie do nejakého procesu. Muž chce, aby ho žena úplne počúvala, otvorila ústa a súhlasila so všetkými argumentmi. Žena, ktorá dlho nepodporuje muža v jeho zapletení, sa stáva zdrojom nepohodlia a postupne prestáva získavať pozornosť.

portrét

Druhé tajomstvo: 2. Medzi mužom a ženou existuje kanál vzťahov, zmyslové spojenie
Ak je vzťah zlomený, väzba zostáva a spôsobuje utrpenie na jednej strane a čerpanie energie na druhej. Kým existuje spojenie, partneri striedavo menia smer toku energie pozdĺž tohto kanála. Každý vzťah je akýmsi procesom výmeny energie a pocitov.

Tretie tajomstvo: 3. Muž sa musí rozviesť so svojou matkou skôr, než sa rozhodne oženiť so ženou.
Muž má vždy prvú ženu. Toto je jeho matka. Ako chlapec je na ňu pripojený niekoľko rokov svojho života. Ak je matka sebestačná, zrelá osoba, ľahko dá jej syna do sveta. Často ale matka sama zostáva malou vnútornou dievčinou, plnou obáv a nedôvery. A potom nemôže nikomu dôverovať.

Štvrté tajomstvo: 4. Žena vždy bude chcieť zbaviť muža mužskosti
 Maskulinita je schopnosť preniknúť do neznáma, do sveta, kde nič nie je známe a kde je potrebné vytvoriť poriadok. Vesmír zaraďuje túto zodpovednosť na ľudí, núti ich, aby rozširovali svoju maskulinitu, prekonali prekážky a odhalili hádanky prírody.

Piate tajomstvo: 5. Muž rastie podľa sily lásky od jeho ženy
Tieto ženy má ale dve: matka a žena. Rast v každodennom živote človeka vyzerá ako prechod z jedného stavu do druhého. Ak chcete získať rast, potrebujete zdroje, potrebujete podporu. Kto Vám dáva túto podporu? Kto verí, kto miluje!

ruce

Šieste tajomstvo: 6. Láska je túžba rozvíjať partnera
Ak partner nechce váš vývoj, nemá Vás rád. Veľmi často počujete takéto vyhlásenia: „Prečo potrebujete tieto knihy, školenia, semináre? Seďte doma a starajte sa o deti!“ Od takého ruky preč.

28 března, 2018