Čo sú to ready made firmy a pre koho sú ideálnym riešením?

Asi každý z potenciálnych podnikateľov by chcel začať so svojimi podnikateľskými aktivitami čo najskôr. Nehovoriac o tom, že mnohí ľudia majú isté podnikateľské predstavy o úspešnom obchodovaní s určitými službami či tovarom, no vo všetkých prípadoch tieto plány blokuje prekážka, akou je byrokracia a potreba vlastniť firmu zapísanú v Obchodnom registri SR.

Muž, plány na stene

A každý to môže vyriešiť inak. Všeobecne však týmito dvoma spôsobmi:

  • Niekto si dá alebo disponuje dostatkom času, ktorú v tomto prípade musí venovať založeniu vlastnej firmy, respektíve jej vzniknutím a zapísaním do OR SR.
  • Stále viac potenciálnych podnikateľov sa však z dôvodu časovej tiesne a byrokratickej náročnosti rozhodnú kúpiť založenú obchodnú spoločnosť.

Najobľúbenejšou formu obchodnej spoločnosti je na Slovensku spoločnosť s ručením obmedzeným, inak známa aj pod skratkou s.r.o.

Podnikanie, tím

Z hľadiska kúpy sú v súčasnosti najznámejším pojmom ready made sro, pod čim si predstavíme novovzniknuté obchodné spoločnosti vhodné na okamžitý predaj v čo najkratšej časovej lehote. Ide o podnikateľské subjekty, ktoré vznikli za účelom ich predaja.

  • Teda sú založené a ideálne pripravené na to, aby sa predali potenciálnym záujemcom, ktorí týmto spôsobom ušetria čas aj zložité administratívne postupy.

Firmy sú predzaložené čo znamená, že sú napríklad zapísané v OR SR, bolo pri nich splatené základné imanie, sú registrované pre DPH, majú pridelených niekoľko živnostenských opatrení a sú skrátka pripravené pre svojho budúceho majiteľa. Ten po nadobudnutí tejto firmy s ňou môže legálne rozbehnúť obchodné aktivity.

  • Kupujúci túto obchodnú spoločnosť nadobudne po tom, ako sa neho prepíše jej obchodný podiel. Tým pádom sa stáva jej spoločníkom a má právo s ňou podnikať.

Ready made spoločnosti sú ideálne pre tých, ktorí chcú či potrebujú svoje obchody rozbehnúť v čo najkratšom čase, alebo sa chcú stať rýchlo platcom DPH.

11 března, 2022