Skúste sa zamerať na maličkosti


Máte pocit, že vo vašich vzťahoch  to škrípe ? Nemusia to byť iba vzťahy na pracovisku. Môže to byť aj v rodine. Vo vzťahu k partnerovi, k deťom, k rodičom, súrodencom.

milenci


Hádam každý z nás už zažil ten vnútorný pocit istej nespokojnosti, alebo revolty. Mnohí zažili vnútorný pocit krivdy, nedocenenia, ba až podcenenia.

Vždy je tieto problémy potrebné riešiť,. Viem, nechce sa nám. Je to ako zobrať do úst lyžicu horúcej kaše. Ale rovnako ako s kašou, aj tu platí :“nič nie je také horúce ,ako vyzerá“. Platí ale zásada:


  • Neriešiť problémy s horúcou hlavou. Všetko chce svoj čas. V afekte a v zlosti sme asi všetci schopní povedať veci, ktoré si v skutočnosti ani naozaj  nemyslíme. Jestvujúci vzťahový problém by sme teda nevyriešili. Naopak –zhoršili.

  • Na riešenie problémov ale na druhej strane nečakajme príliš dlho. Ak sa začnú v nás kopiť, bude oveľa väčším problémom to vyriešiť. Nebudeme potom vedieť, odkiaľ začať. Kde vlastne vzniklo prvé nedorozumenie, ktoré všetky vzťahy zkomplikovalo.

dekorace

Vždy , keď problém vznikne  sa pokúsme :


  Maličkosti vytvárajú mozaiku celku. A ak istá časť je poškodená, mozaika nevykazuje prvky celistvosti a krásy. Aj my tu svoju mozaiku musíme opraviť. Drobné chyby, alebo nedorozumenia, ktoré v konečnom dôsledku kazia celkový obraz.

Ak problém vyriešite- uľaví sa vám. Prospeje to vášmu zdraviu a psychike. Urobte ale aj vyvodenie dôsledku. Poučte sa zo vzniknutej situácie a vyvarujte sa toho, aby k podobnému  konfliktu, alebo nedorozumeniu vôbec došlo.

Je vo všeobecnosti žiaľ známe , že chyby sa zvyknú opakovať. Chyby vo vzťahoch by sa ale opakovať nemali. Vzťah nie je stroj, neživý predmet, ktorý môžeme opravovať do nekonečna. Vo vzťahoch túto šancu máme raz, alebo dvakrát. Vzťahy nie sú často potom opraviteľné pre nedostatok dôvery.

Skúste sa zamerať na maličkosti
5 (100%)2
Únor 20, 2019