Vieš, aký učebný štýl podľa zmyslových preferencií ti najviac vyhovuje?

VARK je skratka vychádzajúca zo začiatočných písmen slov visual (zrakový), aural (posluchový), read/write (verbálny, slovný), kinestetic (pohybový). Každý z nás ako jedinečná osobnosť pri učení uplatňuje vlastný učebný štýl. Aké sú ich charakteristiky?

učebnice

Zrakový učebný štýl. Ak sa najradšej učíš informácie, ktorú sú ti ponúkané v zrakovej forme (napríklad obrázky, schémy, grafy, videá, film, pojmové mapy, farebné kartičky a iné), najviac ti bude vyhovovať tento učebný štýl. Ľudia, ktorým najviac vyhovuje zrakový učebný štýl, neradi počúvajú učiteľa. Radšej sa učia prostredníctvom ilustrácií. Často sú to ľudia kreatívni, uprednostňujú farebnosť a vizuálnosť. Náš tip: pri učení si môžeš pomôcť napríklad farebným vyznačovaním dôležitých informácií, kresbou, grafmi, prípadne si si slová nahradiť symbolmi.

Posluchový učebný štýl. Tento štýl ti bude vyhovovať, ak si nové informácie najlepšie zapamätáš počúvaním. Vyhovovať ti budú prednášky, rôzne nahrávky a konzultácie. Náš tip: skús sa učiť v dvojici, trojici, prípadne štvorici. Dobre ostatných pri ich výklade počúvaj. Prípadne si nahraj učivo do mobilu (môžeš tak urobiť doma) a počúvaj.

psací pero

Verbálny/slovný učebný štýl. Ak sa najradšej učíš čítaním textov, pamätáš si ľahko písané slová, tento učebný štýl bude ten pravý pre teba. Vyhovovať ti bude samostatné učenie a robenie si poznámok. Nezabúdaj, že farebným vyznačovaním poznámok docieliš ešte lepšiu efektívnosť v učení. Náš tip: Pri robení si poznámok využívaj odseky. Pomôžu ti lepšie orientovať sa v texte a zapamätať si čo najlepšie učivo.

Pohybový učebný štýl. Rád pri učení uplatňuješ nejakú pohybovú činnosť, napríklad sa rád prechádzaš, učebné pomôcky si rád vyskúšaš, prípadne s nimi často manipuluješ? Áno, tento štýl bude vhodný pre teba. Najlepšie sa učíš, ak si informácie môžeš vyskúšať aj prakticky. Náš tip: pri učení sa prechádzaj, ak ti to vyučovací predmet dovoľuje, veci si skús prakticky aj doma. Pomôže ti to lepšie si informácie zapamätať. Vhodným riešením je i simulácia, napríklad ukážka, ako prebieha skúšanie na hodine.

Samozrejme, neexistuje na svete človek, ktorý by sa učil iba jedným učebným štýlom. Avšak dominantný je ten, ktorý nám najviac vyhovuje a s ktorým sa čo najefektívnejšie dokážeme učiť.

17 února, 2019