Ako zvýšiť schopnosť koncentrovať sa vo Vašej kancelárii

Niekoľko zón

Jednou z možností ako minimalizovať mieru rozptyľovania sa a zároveň zachovať úzku spoluprácu je naplánovať kanceláriu tak, aby ste vytvorili niekoľko zón.
Zóna na konverzáciuby mala byť najbližšie k dverám.
Zóna na koncentrovanie saďalej v miestnosti, môže ju mať jedna osoba pre seba alebo ju zdieľať s niekým.
Zóna so súkromímpre tých, ktorí sa potrebujú do práce zahĺbiť. Mala by byť čo najďalej od dverí.

skleněné dveře

Obmedzte rušivé faktory prostredia

Najväčším problémom sú pre ľudí, ktorí sa snažia sústrediť na prácu, rôzne podnety, ktoré prichádzajú z okolia. Spravidla ide o vizuálne alebo zvukové podnety, ktoré odvádzajú pozornosť aj vtedy, keď to nie je žiaduce. Snaha zachovať si prehľad o dianí a dozerať na prácu podriadených môže komplikovať Vašu vlastnú prácu. Moderné kancelárie uprednostňujú zachovanie potrebného súkromia a používajú osvedčený trik so sklenenou stenou alebo montujú sklenené dvere cena. Ich cena závisí od prevedenia.

Prieskumy jednoznačne preukázali, že takáto investícia sa Vám vyplatí. Väčšina ľudí síce oceňuje možnosť úzkej spolupráce s kolegami, ale tiež potrebujú priestor a čas na reflexiu. Dokonca aj tí, ktorí majú vo zvyku myslieť nahlas, potrebujú približne 15 minút nerušeného ticha na to, aby dosiahli vrchol sústredenia sa a sebarealizácie. V momente ako nás niekto vyruší, odhaduje sa, že čas na vrátenie sa do tohto bodu je ďalších 15 minút.

Podporujte malé veci

Niekedy sa Vám môže zdať, že rozhovor zamestnancov, ktorý ste si náhodne vypočuli alebo to, o čo prišli priamo požiadať, nemá hlavu ani pätu. To, čo pokladáte za malichernosti, sa však týka ich každodennej práce a všetko, čím im prácu uľahčujete, sa odrazí na ich schopnosti pracovať a produkovať uspokojivé výsledky.

dveře skleněné

Väčšinou ide o maličkosti, ktoré musia urobiť a strácajú pri tom čas, ale aj niť ich vlastných myšlienkových pochodov. Patrí tu zohýbanie sa na zem a podliezanie, aby mohli dosiahnuť na elektrickú zásuvku alebo akékoľvek zariadenie umiestnené neprakticky. Rovnako dôležité sú aj pomôcky ako tabule či poznámkové bloky, ktoré by mali byť dostupné nielen na pracovných stoloch, ale všade, kde si vymieňajú medzi sebou informácie. Namiesto memorovania, zapisovanie a načrtávanie komunikáciu zjednoduší, urýchli.

21 července, 2018