Je depresia choroba alebo len stav mysle človeka?

Mnohí sú toho názoru, že ľudia trpiaci depresiou si len vymýšľajú, aby sa ľutovali, nakoľko depresia nemá vonkajšie znaky choroby ako napr. prechladnutie či zlomenina. Depresia ako choroba je pre mnohých veľmi ťažko prijateľná, čomu sa nedá ani čudovať. Ľudia neustále hovoria som v depresii, mám depresiu, pritom v skutočnosti sú len dočasne frustrovaní z nejakej negatívnej udalosti. Po čase sa z tejto frustrovanosti dostanú a žijú svoj život ďalej. Avšak frustrácia nie je depresia.

smutek

Depresia predstavuje v skutočnosti vážne chorobu, nie je možné ju označiť ako chvíľkový smútok, náladovosť alebo frustráciu. Ide o vážnu chorobu, ktorá si vyžaduje v mnohých prípadoch dlhé liečenie. Viacerí sa zhodujú v tom, že depresia je len stav mysle človeka. To znamená, ako si človek myseľ nastaví, tak bude. Súhlasím s tým, že pozitívne myslenie má nielen uzdravovacie účinky na človeka, ale aj vplýva na celý jeho psychický stav, avšak v prípade depresie ako choroby už nestačí, aby sme mali pozitívnu myseľ, resp. človek v depresii už nedokáže pozitívne myslieť.

strach

Všetci lekári sa zhodujú v tom, že depresia je choroba psychického charakteru, pri ktorom dochádza k zlyhaniu dôležitej mozgovej časti zvanej amygdala. Človek sa zrazu nedokáže brániť voči negatívnym vplyvom vonkajšieho okolia a upadá do depresie.

Čo vedie človeka k depresii?

Vo väčšine prípadov je to prežitie veľmi traumatickej udalosti ako je úmrtie blízkeho človeka, vážna choroba ale aj strata zamestnania či nedostatok financií pre zabezpečenie seba a rodiny. I navonok silný človek po prežití negatívnej až traumatickej udalosti sa môže dostať do situácie, z ktorej nevidí východisko a stráca reálny pohľad na svet a život. Zrazu začne vnímať okolitý svet ako čierny a každého v ňom ako nepriateľa.

smutnost

Človek trpiaci depresiou pritom len volá o pomoc. Je pravda, že potrebuje pomoc lekárov, ale hlavne potrebuje pomoc svojich blízkych. Potrebuje lásku a oporu. Potrebuje sa obklopiť pozitívnymi ľuďmi, s ktorými je ľahšie nepriaznivé situácie prekonať a začať opätovne pozitívne myslieť.

2 června, 2018